مدیریت هتلداری

مدیریت هتلداری فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. هنر هماهنگ کردن و هدفدار ساختن تلاش‌های افراد به قصد افزایش بهره‌وری آنها، رمز مدیریت صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا